Wave

25.08.2020

Wave

Chtěla jsem vyjádřit nespoutanost a energii oceánů, tu nekončící svobodou, spontálnost a hlavně sílu mořských vln. Tímto dílem bych chtěla upozornit na čistou, průzračnost a krásu, která je vlivem znečištění oceánů, lidmi, nešetrným rybolovem, ropnými katastrofami a mnohými dalšími skutečnosti současné společnosti, stále vzácnější.

I wanted to express the unfetteredness and energy of the oceans, the never-ending freedom, spontality and, most importantly, the strength of the sea waves. With this work, I would like to draw attention to the purity, transparency and beauty, which is becoming increasingly rare due to the pollution of the oceans by the people, unscrupulous fishing, oil disasters and many other realities of today's society.

Technika: Malba na hedvábí, volně strojově quiltováno, whole cloth quilt

Rozměr: 116 x 90 centimetrů 

Materiál: 100% hedvábí, polyesterová výplň